Home » Knowledge » ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တစ္ေန႔စာေဟာစာတမ္း (24-11-2018)

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တစ္ေန႔စာေဟာစာတမ္း (24-11-2018)

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တစ္ေန႔စာေဟာစာတမ္း (24-11-2018)

မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား

မဲေပါက္သလုိ၊ ဆုရသလို ၀မ္းသာစရာႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္တတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ဆပ္ျပာခဲေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၅ ဂဏန္း၊ ၃ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို သြားတိုက္ေဆး လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿပိႆရာသီဖြားမ်ား

အခက္အခဲ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ႀကီးမားတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ေရပံုေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၁ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို အ၀တ္အထည္ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ေမထုန္ရာသီဖြားမ်ား

အေၾကြးေတာင္းျခင္း၊ ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၄ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ဖိနပ္ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၾကဋ္ရာသီဖြားမ်ား

သတင္းေကာင္း၊ ဧည့္သည္ေကာင္းမ်ား ေရာက္လာတတ္ေသာ၊ ရပ္ေ၀းကိစၥ ၀မ္းသာရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ အိပ္ရာေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၆ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ႀကီးကဲသူမ်ားကို ထီး လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဇူလိုင္ ၂၁ မွ ၾသဂုတ္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ သိဟ္ရာသီဖြားမ်ား

မထင္မွတ္တဲ့ အခြင့္အေရးေကာင္းေတြ၊ အလုပ္အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြ ရရွိတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ သင့္ရဲ႕စားပြဲေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၁ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ အုန္းယိုလွဴပါေလ …။

ၾသဂုတ္ ၂၁ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ကန္ရာသီဖြားမ်ား

မိခင္၊ အေဒၚ၊ ဆရာမ စေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ အကူအညီေကာင္း ရရွိတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကံေကာင္းေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ျပကၡဒိန္အဖံုးမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၂ ဂဏန္း၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ေက်ာက္ေက်ာလွဴပါေလ …။

စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ တူရာသီဖြားမ်ား

ထူးျခားေသာေအာင္ျမင္မႈႀကီးမ်ား ႀကံဳရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြ တုိးခ်ဲ႕ရတတ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ အသီးအႏွံေတြကုိ နိမိတ္ေကာက္ယူပါ။ ၃ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ဆီးယိုလွဴပါေလ …။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿဗိစ ၦာရာသီဖြားမ်ား

လူႀကီးသူမမ်ားက အထင္လြဲတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စကားမ်ား ေျဖရွင္းရတတ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ မိမိရဲ႕ဖိနပ္မွာ ေကာက္ယူပါ။ ၄ ဂဏန္း၊ ၁ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ေရႊၾကည္လွဴပါေလ …။

ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ဓႏုရာသီဖြားမ်ား

အႀကံဉာဏ္ေကာင္း၊ ပညာေကာင္းမ်ား ရတတ္ေသာ၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ တရားေခြေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၅ ဂဏန္း၊ ၀ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ငွက္ေပ်ာေၾကာ္လွဴပါေလ …။

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွ ဇန္န၀ါရီ  ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မကာရရာသီဖြားမ်ား

မိမိရဲ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္၊ ခ်စ္သူရည္စားတို႔ရဲ႕ သတင္းေကာင္း ၾကားရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၆ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္လွဴပါေလ …။

ဇန္န၀ါရီ  ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား

ျငင္းခံုေျဖရွင္း၊ စကားမ်ားရတတ္ေသာေန႔၊ ခရီးကိစၥ စိတ္႐ႈပ္ရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ထူးျခားတဲ့ကားတစ္စီးမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၇ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ နာနတ္ယိုလွဴပါေလ …။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိန္ရာသီဖြားမ်ား

မလုပ္ခ်င္ေသာအလုပ္မ်ား ႀကံဳရတတ္ေသာေန႔၊ မေတြ႕ခ်င္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ေဆးပုလင္းေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၈ ဂဏန္း၊ ၀ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ျမတ္စြာဘုရားမွာ ေရွာက္ယိုလွဴပါေလ …။

မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မိဿရာသီဖွားများ မဲပေါက်သလို၊ ဆုရသလို ဝမ်းသာစရာကြီးများ ပေါ်ပေါက်တတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဆပ်ပြာခဲပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၅ ဂဏန်း၊ ၃ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို သွားတိုက်ဆေး လှူဒါန်းပါလေ …။
ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ပြိဿရာသီဖွားများ အခက်အခဲ အနှောင့်အယှက်များပြီး အောင်မြင်မှု ကြီးမားတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ရေပုံပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၁ ဂဏန်း၊ ၆ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို အဝတ်အထည် လှူဒါန်းပါလေ …။
မေ ၂၁ မှ ဇွန် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မေထုန်ရာသီဖွားများ အကြွေးတောင်းခြင်း၊ ငွေချေးခြင်းနှင့် ရတနာပစ္စည်းများ ပြုလုပ်သင့်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၄ ဂဏန်း၊ ၂ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို ဖိနပ် လှူဒါန်းပါလေ …။
ဇွန် ၂၁ မှ ဇူလိုင် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ကြဋ်ရာသီဖွားများ သတင်းကောင်း၊ ဧည့်သည်ကောင်းများ ရောက်လာတတ်သော၊ ရပ်ဝေးကိစ္စ ဝမ်းသာရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် အိပ်ရာပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၆ ဂဏန်း၊ ၄ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို ထီး လှူဒါန်းပါလေ …။
ဇူလိုင် ၂၁ မှ သြဂုတ် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော သိဟ်ရာသီဖွားများ မထင်မှတ်တဲ့ အခွင့်အရေးကောင်းတွေ၊ အလုပ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ရရှိတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် သင့်ရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၁ ဂဏန်း၊ ၄ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ အုန်းယိုလှူပါလေ …။
သြဂုတ် ၂၁ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော ကန်ရာသီဖွားများ မိခင်၊ အဒေါ်၊ ဆရာမ စသော အမျိုးသမီးများထံမှ အကူအညီကောင်း ရရှိတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကံကောင်းသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ပြက္ခဒိန်အဖုံးမှာ ကောက်ယူပါ။ ၂ ဂဏန်း၊ ၇ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ ကျောက်ကျောလှူပါလေ …။
စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော တူရာသီဖွားများ ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုကြီးများ ကြုံရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တွေ တိုးချဲ့ရတတ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် အသီးအနှံတွေကို နိမိတ်ကောက်ယူပါ။ ၃ ဂဏန်း၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ ဆီးယိုလှူပါလေ …။
အောက်တိုဘာ ၂၃ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော ဗြိစ ္ဆာရာသီဖွားများ လူကြီးသူမများက အထင်လွဲတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် မိမိရဲ့ဖိနပ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၄ ဂဏန်း၊ ၁ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ ရွှေကြည်လှူပါလေ …။
နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ဓနုရာသီဖွားများ အကြံဉာဏ်ကောင်း၊ ပညာကောင်းများ ရတတ်သော၊ ဘာသာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စ အောင်မြင်နိုင်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် တရားခွေပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၅ ဂဏန်း၊ ၀ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ ငှက်ပျောကြော်လှူပါလေ …။
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ အတွင်းမွေးဖွားသော မကာရရာသီဖွားများ မိမိရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ချစ်သူရည်စားတို့ရဲ့ သတင်းကောင်း ကြားရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဖိတ်စာတစ်စောင်ပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၆ ဂဏန်း၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ သစ်သီးဖျော်ရည်လှူပါလေ …။
ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ အတွင်းမွေးဖွားသော ကုမ်ရာသီဖွားများ ငြင်းခုံဖြေရှင်း၊ စကားများရတတ်သောနေ့၊ ခရီးကိစ္စ စိတ်ရှုပ်ရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ထူးခြားတဲ့ကားတစ်စီးမှာ ကောက်ယူပါ။ ၇ ဂဏန်း၊ ၈ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ နာနတ်ယိုလှူပါလေ …။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မိန်ရာသီဖွားများ
မလုပ်ချင်သောအလုပ်များ ကြုံရတတ်သောနေ့၊ မတွေ့ချင်သူများနဲ့ တွေ့ရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဆေးပုလင်းပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၈ ဂဏန်း၊ ၀ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် မြတ်စွာဘုရားမှာ ရှောက်ယိုလှူပါလေ …။