Home » Knowledge » ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တစ္ေန႔စာေဟာစာတမ္း (27-11-2018)

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တစ္ေန႔စာေဟာစာတမ္း (27-11-2018)

ဆရာဇင္ေယာ္နီရဲ႕တစ္ေန႔စာေဟာစာတမ္း (27-11-2018)

မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိႆရာသီဖြားမ်ား

မထင္မွတ္တဲ့ စိတ္ညစ္စရာေတြ စိတ္ရႈပ္အားငယ္စရာေတြ၊ အထင္လြဲခံရျခင္းေတြ ေပၚေပါက္တတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ေဘာလ္ပင္ေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၇ ဂဏန္း၊ ၄ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ဖိနပ္ ဒါနျပဳပါေလ …။

ဧၿပီ ၂၁ မွ ေမ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿပိႆရာသီဖြားမ်ား

အေပါင္အႏွံ၊ အေခ်းအငွား၊ စာရင္းဇယားကိစၥမ်ား သတိထားရမယ့္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ထီးတစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၈ ဂဏန္း၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ကေလးမ်ားကို ေရႊရင္ေအး ဒါနျပဳပါေလ …။

ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားေသာ ေမထုန္ရာသီဖြားမ်ား

အစီအစဥ္အသစ္၊ လုပ္ငန္းသစ္၊ အႀကံညဏ္သစ္မ်ား ေပၚေပါက္တတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ထီေပါက္စဥ္အေဟာင္းေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၉ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ကေလးမ်ားကို ဘုရားဖူးကုသိုလ္ျပဳပါေလ …။

ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၾကဋ္ရာသီဖြားမ်ား

ေကာင္းေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကံဳရတတ္ေသာေန႔၊ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ေနာက္ဆံုး၀င္ထားတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ေကာက္ယူပါ။ ၁ ဂဏန္း၊ ၇ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ အုန္း ၆ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဇူလိုင္ ၂၁ မွ ၾသဂုတ္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ သိဟ္ရာသီဖြားမ်ား

ျပႆနာေဟာင္း၊ ေရာဂါေဟာင္း၊ ရန္စေဟာင္းမ်ား ေပၚေပါက္တတ္တာကုိ သတိျပဳရမယ့္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ဂ်ာနယ္အဖံုးေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၂ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ကံ့ေကာ္ ၇ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ၾသဂုတ္ ၂၁ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ကန္ရာသီဖြားမ်ား

ေကာင္းေသာခရီး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ခရီး စီစဥ္ရတတ္ေသာ၊ ေငြရႊင္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ဗီ႐ိုတစ္လံုးေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၃ ဂဏန္း၊ ၉ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ စံပယ္ ၃ ကံုး လွဴဒါန္းပါေလ …။

စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ တူရာသီဖြားမ်ား

အခက္အခဲအထစ္အေငါ့၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားတတ္ေသာ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားႏွင့္ စိတ္သေဘာကြဲတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ယပ္ေတာင္တစ္ေခ်ာင္းေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၄ ဂဏန္း၊ ၀ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ရြက္လွ ၄ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ေအာက္တိုဘာ ၂၃ မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ၿဗိစ ၦာရာသီဖြားမ်ား

ေကာင္းလွ်င္ထိပ္ဆံုး၊ ဆုိးလွ်င္ေအာက္ဆံုး ဆုိတာမ်ဳိး ႀကံဳရတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ကားဘီးေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၅ ဂဏန္း၊ ၁ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ေျမဇာ ၅ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ႏို၀င္ဘာ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ဓႏုရာသီဖြားမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမ်ား ေအာင္ျမင္တတ္ေသာ၊ အဖုိးတန္အသံုးအေဆာင္၊ လက္၀တ္လက္စားမ်ား ရရွိတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ သင့္အိတ္ထဲက ပုိက္ဆံေတြကုိ ေကာက္ယူပါ။ ၆ ဂဏန္း၊ ၂ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ သေျပ ၆ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဒီဇင္ဘာ ၂၁ မွ ဇန္န၀ါရီ  ၁၉ အတြင္းေမြးဖြားေသာ မကာရရာသီဖြားမ်ား

ရည္ရြယ္ထားသမွ် မေရမရာ အလြဲအေခ်ာ္ေတြ ျဖစ္သြားတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ အုိးတစ္္လံုးေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၁ ဂဏန္း၊ ၆ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ႏွင္းဆီ ၇ ပြင့္ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ဇန္န၀ါရီ  ၂၀ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈  အတြင္းေမြးဖြားေသာ ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား

ၿပီးသြားၿပီ ေအာက္ေမ့တဲ့ျပႆနာေတြ၊ အခက္အခဲေတြ ျပန္ေပၚလာတတ္ေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ ေလွကားေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၄ ဂဏန္း၊ ၈ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ရြက္လွ ၈ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀  အတြင္းေမြးဖြားေသာ မိန္ရာသီဖြားမ်ား

အခက္အခဲ အထစ္အေငါ့ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြကုိ ေကာင္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ထီထုိးဖို႔ နိမိတ္ေကာက္ခ်င္ရင္ အလွဴခံျဖတ္ပုိင္းေပၚမွာ ေကာက္ယူပါ။ ၉ ဂဏန္း၊ ၅ ဂဏန္းမ်ား အက်ဳိးေပးေသာေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းရန္ ဘုရားမွာ ကံ့ေကာ္ ၉ ညြန္႔ လွဴဒါန္းပါေလ …။
မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မိဿရာသီဖွားများ မထင်မှတ်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာတွေ စိတ်ရှုပ်အားငယ်စရာတွေ၊ အထင်လွဲခံရခြင်းတွေ ပေါ်ပေါက်တတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဘောလ်ပင်ပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၇ ဂဏန်း၊ ၄ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကလေးတစ်ယောက်ကို ဖိနပ် ဒါနပြုပါလေ …။
ဧပြီ ၂၁ မှ မေ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ပြိဿရာသီဖွားများ အပေါင်အနှံ၊ အချေးအငှား၊ စာရင်းဇယားကိစ္စများ သတိထားရမယ့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ထီးတစ်ချောင်းပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၈ ဂဏန်း၊ ၅ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကလေးများကို ရွှေရင်အေး ဒါနပြုပါလေ …။
မေ ၂၁ မှ ဇွန် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မေထုန်ရာသီဖွားများ အစီအစဉ်အသစ်၊ လုပ်ငန်းသစ်၊ အကြံညဏ်သစ်များ ပေါ်ပေါက်တတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ထီပေါက်စဉ်အဟောင်းပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၉ ဂဏန်း၊ ၆ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကလေးများကို ဘုရားဖူးကုသိုလ်ပြုပါလေ …။
ဇွန် ၂၁ မှ ဇူလိုင် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ကြဋ်ရာသီဖွားများ ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများ ကြုံရတတ်သောနေ့၊ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် နောက်ဆုံးဝင်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ကောက်ယူပါ။ ၁ ဂဏန်း၊ ၇ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ အုန်း ၆ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ …။
ဇူလိုင် ၂၁ မှ သြဂုတ် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော သိဟ်ရာသီဖွားများ ပြဿနာဟောင်း၊ ရောဂါဟောင်း၊ ရန်စဟောင်းများ ပေါ်ပေါက်တတ်တာကို သတိပြုရမယ့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဂျာနယ်အဖုံးပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၂ ဂဏန်း၊ ၈ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ကံ့ကော် ၇ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ …။
သြဂုတ် ၂၁ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော ကန်ရာသီဖွားများ ကောင်းသောခရီး၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ခရီး စီစဉ်ရတတ်သော၊ ငွေရွှင်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဗီရိုတစ်လုံးပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၃ ဂဏန်း၊ ၉ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ စံပယ် ၃ ကုံး လှူဒါန်းပါလေ …။
စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော တူရာသီဖွားများ အခက်အခဲအထစ်အငေါ့၊ အနှောင့်အယှက်များတတ်သော၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် စိတ်သဘောကွဲတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ယပ်တောင်တစ်ချောင်းပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၄ ဂဏန်း၊ ၀ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ရွက်လှ ၄ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ …။
အောက်တိုဘာ ၂၃ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၂ အတွင်းမွေးဖွားသော ဗြိစ ္ဆာရာသီဖွားများ ကောင်းလျှင်ထိပ်ဆုံး၊ ဆိုးလျှင်အောက်ဆုံး ဆိုတာမျိုး ကြုံရတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ကားဘီးပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၅ ဂဏန်း၊ ၁ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ မြေဇာ ၅ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ …။
နိုဝင်ဘာ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော ဓနုရာသီဖွားများ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးများ အောင်မြင်တတ်သော၊ အဖိုးတန်အသုံးအဆောင်၊ လက်ဝတ်လက်စားများ ရရှိတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် သင့်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံတွေကို ကောက်ယူပါ။ ၆ ဂဏန်း၊ ၂ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ သပြေ ၆ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ …။
ဒီဇင်ဘာ ၂၁ မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ အတွင်းမွေးဖွားသော မကာရရာသီဖွားများ ရည်ရွယ်ထားသမျှ မရေမရာ အလွဲအချော်တွေ ဖြစ်သွားတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် အိုးတစ််လုံးပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၁ ဂဏန်း၊ ၆ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ နှင်းဆီ ၇ ပွင့် လှူဒါန်းပါလေ …။
ဇန်နဝါရီ ၂၀ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ အတွင်းမွေးဖွားသော ကုမ်ရာသီဖွားများ ပြီးသွားပြီ အောက်မေ့တဲ့ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ ပြန်ပေါ်လာတတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် လှေကားပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၄ ဂဏန်း၊ ၈ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ရွက်လှ ၈ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ …။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ် ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မိန်ရာသီဖွားများ
အခက်အခဲ အထစ်အငေါ့ ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကို ကောင်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် အလှူခံဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၉ ဂဏန်း၊ ၅ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ဘုရားမှာ ကံ့ကော် ၉ ညွန့် လှူဒါန်းပါလေ …။