Home » Knowledge » လူဆိုတာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရတာ မဟုတ္ဘူး။

လူဆိုတာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရတာ မဟုတ္ဘူး။

လူဆိုတာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရတာ မဟုတ္ဘူး။

Zawgyi Font

လူဆိုတာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရတာ မဟုတ္ဘူး။
■ လူဆိုတာ အၿမဲတမ္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ
ရတာ မဟုတ္ဘူး။
━ တစ္ခါတေလ ရာထူးက်သြားတာ ရွိတယ္။
━ စီးပြားဥစၥာေတြ ပ်က္သြားတာ ရွိတယ္။
━ ေနာက္ဆံုးမွာ ကုန္းေကာက္စရာ မရွိေအာင္
ဆင္းရဲသြားတာေတြ ရွိတယ္။

■ “မွားတဲ့နည္းနဲ႔ ထြက္ေပါက္ရွာတာ”

❖ အဲဒီလိုရွိတဲ့အခါမွာ လူဟာ Depression
ဝင္လာတယ္။ ဝင္လာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ႏိုင္ငံျခား
တိုင္းျပည္ေတြမွာဆို suicide လုပ္ပစ္တာေတြ
ရွိတယ္ေပါ့။Suicide လုပ္တယ္ဆိုတာ ဒီဘဝမွာ
“မွားတဲ့နည္းနဲ႔ ထြက္ေပါက္ရွာတာ” ။
ေနာင္ဘဝမွာ ေကာင္းစားသြားမလားဆိုေတာ့
ဒီထက္ဆိုးတဲ့ဘဝ ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။
ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသ
တယ္ဆိုတဲ့လူက ေဒါသနဲ႔ သတ္ေသတာ ျဖစ္သည့္
အတြက္ေၾကာင့္ ဒီ့ထက္ဆိုးတဲ့ “ငရဲ”
ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။

❖ အဲဒီ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသတဲ့အမႈကိုက ငရဲကို
ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ ေသခါနီးမွာ စိတ္က
ေျပာင္းသြားရင္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူးေပါ့။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသရင္
“ေဒါသ” နဲ႔ ေသတာ။ “ငရဲ” ဘဝ ေရာက္တယ္။

❖ အကယ္၍ ေဒါသေျပၿပီးေတာ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေလး
သတိရလို႔ မေသခင္ေလးမွာ စိတ္ကေလး
ေျပာင္းသြားရင္ေတာ့ လူမသိႏိုင္ဘူးေပါ့။
ဒါေၾကာင့္မို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသၿပီးေတာ့
လူျပန္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ခုနက ၾကားထဲမွာ
အေျပာင္းအလြဲေလးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္ေပါ့ေနာ္။

❖ ေအး၊ အဲဒီလို ပ်က္စီးလာၿပီဆိုတဲ့အခါ လူမွာ
Depression ဝင္လာတတ္တယ္။
အဲဒီလိုလည္း မဝင္ေစနဲ႔တဲ့။

❖ “ဘာေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာတုန္းလို႔ အေၾကာင္း
တရားကို ရွာ။ဘယ္လို ရပ္တည္ရမလဲလို႔
အေၾကာင္းတရားကိုရွာ။”

❖ “အတၳဗ်ာပတိၱ အဗ်ေထာ”- ကိုယ့္က်ိဳး
ကိုယ့္စီးပြားေတြ ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးလာတယ္
ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ မတုန္လႈပ္နဲ႔တဲ့။

✦“ဘာေၾကာင့္ ပ်က္စီးတာတုန္းလို႔
အေၾကာင္းတရားကိုရွာ။
✦ဘယ္လို ရပ္တည္ရမလဲလို႔
အေၾကာင္းတရားကိုရွာ”တဲ့။

❖ ႏိုင္ငံျခားေတြမွာ ကုမၸဏီႀကီးေတြ စီးပြားပ်က္ကပ္နဲ႔
ၾကံဳတာရွိတယ္။မိတ္ေဆြသဂၤဟေတြနဲ႔ အေျဖရွာၿပီး
သူတို႔ ကုစားၾကတာပဲ။ ပံ့ပိုးေပးၾကတာ။
Bankcrupt ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဝိုင္းၿပီးေတာ့
Support လုပ္ၾကတာ မဟုတ္လား။
လူေတြလည္း ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ျပန္ၿပီးေတာ့
ထိန္းမတ္သြားေအာင္ ဒီလိုပဲ လမ္းေၾကာင္းရွာရမယ္။
စိတ္ပ်က္ေနလို႔က အေျဖမေပၚဘူး။

❖ တစ္စံုတစ္ခု စီးပြားေရးပ်က္သြားရင္….
► လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းမယ္။
► ကိုယ့္စိတ္ သက္သာရာ သက္သာေၾကာင္း
တစ္ခုခု လုပ္မယ္။
► လမ္းမွန္ေတြ႕ေအာင္ ရွာမယ္။
► အေျခအေနေကာင္းေတြကို ဖန္တီးမယ္။
► ဒီတစ္ေနရာမွာ စီးပြားမျဖစ္လို႔ ေနာက္
တစ္ေနရာမွာ ေျပာင္းၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္။
► ဒီလုပ္ငန္းမေကာင္းလို႔ ေနာက္လုပ္ငန္း
ေျပာင္းလုပ္မယ္၊ ဒီလိုပဲ လုပ္သင့္တာပဲ။
✦ ဒါ “ထြက္ေပါက္ အစစ္အမွန္” ပဲ။ ✦

❖ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ စိတ္ဓာတ္တုန္လႈပ္
ေျခာက္ျခားၿပီးေတာ့ Depression ေတြ ဝင္သြားတာဟာ အေျဖ မဟုတ္ဘူးတဲ့။
အဲဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားက

❖ “အတၳ ဗ်ာပတိၱ အဗ်ေထာ” –
ရာထူးက်မယ္။စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ
ပ်က္စီးမယ္ဆိုရင္ – “အဗ်ထ”
– မတုန္လႈပ္ပါေစနဲ႔တဲ့၊
-စိတ္ဓာတ္ေတြ မပ်က္ပါေစနဲ႔တဲ့။
ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ၾကံ့ၾကံ့ခိုင္ခိုင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္
ႀကိဳးစားပါတဲ့။ဒါကလုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြကို
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာတာ။

❖ အဲဒီေတာ့ ဒီသုတၱန္ေတြဟာ တစ္ေနရာတည္းမွာ
မဟုတ္ဘူး။ေလာကမွာ လူေတြ လိုက္နာ က်င့္သံုးဖို႔
ဆိုတာ ျမတ္စြာဘုရားက စပ္ရာစပ္ရာ ဟိုနားဒီနား
ေဟာထားတဲ့သုတၱန္ေတြကို ဘုန္းႀကီးတို႔ စုၿပီးေတာ့
ဒီေနရာမွာ ေဟာေပးတာေနာ္။

 • “ပစၥည္းဥစၥာရဲ႕ ယိုက်ဖို႔ရာ အေပါက္ ၆-ေပါက္” ●

❖ ေနာက္တစ္ခါ သတိထားစရာ အခ်က္ကေလး
တစ္ခုရွိတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက ေျဖဆိုထားတာ။
အေျဖ ထုတ္ထားတာေလး။
ပစၥည္းဥစၥာေတြရဲ႕ ယိုက်ပ်က္စီးသြားတတ္တဲ့
ယိုေပါက္ႀကီး ၆-ေပါက္ ရွိတယ္။
အဲဒီယိုေပါက္ႀကီး ၆ – ေပါက္မွာ ကိုယ္ရွာထားတဲ့
ပစၥည္းဥစၥာေတြဟာ အကုန္လံုး ေပ်ာက္ၿပီးေတာ့
ေနာက္ဆံုးမွာ ဆင္းရဲဒုကၡေတြ ေရာက္သြားတယ္။
ဒါေတြဟာ ပံုျပင္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာပဲ။

❖ အားလံုး သိၾကလိမ့္မယ္။ရန္ကုန္မွာ ခ်င္းေခ်ာင္း
ပဲေလ့စ္ Chin Chong Palace ဆိုတာ ရွိတယ္။
ဘုန္းႀကီးတို႔ တစ္ေလာတုန္းက ဂ်ာနယ္တစ္ခုမွာ
ခ်င္းေခ်ာင္း သူေဌးအေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ရတယ္။
ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ သူက တကယ့္ကို ဆင္းရဲ
ဒုကၡ ေရာက္သြားရွာတယ္။
ကုကိၠဳင္းလမ္းဆံုမွာ တကယ့္ နန္းေတာ္ႀကီးလို
ေဆာက္ထားတာပဲ။ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့
ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးသြားတာ။
မိဘေတြလက္ထက္က အင္မတန္ ခ်မ္းသာတာ။
ပ်က္စီးဆံုးရံွဳးသြားတာဟာ အေၾကာင္းမဲ့ေတာ့
မဟုတ္ဘူး။အေၾကာင္းေတာ့ရွိတယ္။
မကြၽမ္းက်င္တာေတြေရာ။မႀကိဳးစားတာေတြေရာ
အကုန္လံုးေပါ့။ဒီလို ျဖစ္တတ္တယ္။

★ အဲဒီမွာ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာထားတာကေတာ့
ေလာကမွာ စီးပြားေရးပစၥည္းဥစၥာေတြရဲ႕
ယိုေပါက္ႀကီး ၆-ခုဆိုတာ ဘာလဲဆိုေတာ့
ပစၥည္းဥစၥာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မတည္ဘူးတဲ့။
ျမန္မာေတြကေတာ့ ေျပာၾကတယ္။
“လူမိုက္နဲ႔ေငြ” အတူမေနဘူးတဲ့။
ပစၥည္းဥစၥာဟာ ေပ်ာက္သြားတယ္။

 • (၁)။လူပ်င္းနဲ႔ဆိုရင္ေငြဟာ အတူမေနဘူး။ ●
 • ျမတ္စြာဘုရားက ဘာကို ေဟာသလဲဆိုရင္-
  နံပါတ္ (၁) က အာလသ် – လူပ်င္းနဲ႔ဆိုရင္
  ေငြဟာ အတူမေနဘူးတဲ့။ပ်င္းရိလို႔ရွိရင္ –
  ပ်င္းတယ္ဆိုတာ ခုနကေျပာတဲ့ ပူလြန္းတယ္။
  ေအးလြန္းတယ္။မိုးခ်ဳပ္လြန္းတယ္။
  ဆာေနေသးတယ္။မစားရေသးဘူး။
  စားၿပီးၿပီ။ဗိုက္ေလးတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို
  အေၾကာင္းျပၿပီး အလုပ္မလုပ္ဘဲနဲ႔ေနတာကို
  ပ်င္းတယ္ လို႔ ေျပာတာေနာ္။
  အဲဒီလိုပ်င္းရိမႈဟာလည္း ပစၥည္းဥစၥာရဲ႕
  ယိုက်ဖို႔ရာ အေပါက္တစ္ခုပဲတဲ့။
 • (၂)။ “ပမာဒ-အေပ်ာ္အပါးေတြဘက္ပဲ
  စိတ္ဝင္စားတယ္။”
 • ေနာက္ နံပါတ္ (၂) ကေတာ့ ပမာဒ တဲ့။
  အေပ်ာ္အပါးေတြဘက္ပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္။
  ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာျဖစ္ဖို႔ စိတ္မဝင္စားဘူး။
  လုပ္ငန္းကိုလည္းစိတ္မဝင္စားဘူး။
  အေပ်ာ္အပါးေတြကို အၿမဲတမ္း
  စိတ္ဝင္စားေနရင္လည္း ပ်က္စီးႏိုင္တယ္။
 • (၃)။ “လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္တဲ့အခါမွာ
  တက္တက္ႂကြႂကြ မရွိဘူး။”
 • နံပါတ္ (၃) က အႏု႒ာန – လုပ္ငန္းတစ္ခုကို
  လုပ္တဲ့အခါမွာ တက္တက္ႀကြႀကြ မရွိဘူး။
  ဝတ္ေက်တမ္းေက်ပဲ လုပ္တယ္။
  ေျဖးေျဖးေဆးေဆးပဲ။၊ slow ေပါ့။
  သြက္သြက္လက္လက္ လုပ္ရမယ့္ဟာကို
  သြက္သြက္ လက္လက္ မလုပ္ဘူး။
  ပ်င္းပ်င္းရိရိ လုပ္တယ္။အဲဒီလိုဟာမ်ိဳး
  မျဖစ္ရဘူးတဲ့၊ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား လုပ္ရမယ္။
  အဲဒီေတာ့ ပ်င္းရိျခင္းဟာလည္း ဥစၥာရဲ႕ယိုေပါက္
  တစ္ခု။
 • (၄)။ “ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြထဲမွာ စိတ္ကို
  လႊတ္ထားၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ပါးျခင္း”
 • နံပါတ္ (၄) က ကာမဂုဏ္အာ႐ံုေတြထဲမွာ စိတ္ကို
  လႊတ္ထားၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ပါးျခင္း ဟာလည္း ပစၥည္း
  ဥစၥာရဲ႕ ယိုက်တဲ့အေပါက္တစ္ခုတဲ့။
 • (၅)။ “မေစာင့္စည္းျခင္း”
 • နံပါတ္ (၅) က မေစာင့္စည္းျခင္း၊
  ကိုယ့္စိတ္ကိုလည္း မေစာင့္စည္းဘူး။
  ကာယကံ ဝစီကံကိုလည္းမထိန္းသိမ္း
  မေစာင့္ေရွာက္ဘူး။ကိုယ္က်င့္တရားကိုလည္း
  မထိန္းသိမ္း မေစာင့္ေရွာက္ဘူး။
  အဲဒါဟာစီးပြားေရး ယိုေပါက္တစ္ခုပဲ။
 • (၆)။ “အအိပ္ၾကဴးျခင္း”
 • နံပါတ္ (၆) က အအိပ္ၾကဴးျခင္း၊
  ဘယ္ေတာ့ျဖစ္ျဖစ္ အိပ္တာပဲ၊ အအိပ္မ်ားေနတယ္၊
  အဲဒီဟာလည္းပဲ ပ်က္စီးျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုပဲ။
  ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ “အာလသ် နဲ႔ တႏီၵ” မွာ –
  အာလသ်-ပ်င္းရိတယ္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ
  ဘာအလုပ္မွ မလုပ္ဘဲေနတာမ်ိဳး။
  တႏီၵ- က်ေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အခ်ိန္ကိုေရႊ႕တာ။
  အၿမဲတမ္းအခ်ိန္ကို ေရႊ႕ခ်င္တယ္။
  ေစာေသးတယ္။အခ်ိန္ေရႊ႕လိုက္တယ္။
  ၈-နာရီေလာက္ အလုပ္ လုပ္ရမွာကို မလုပ္ေသးပါဘူး။
  ၉-နာရီမွ လုပ္မယ္။၉-နာရီက်ေတာ့လည္း
  ၁၀-နာရီက်မွ သြားေတာ့မယ္။
  ဒီလိုအခ်ိန္ေတြကို ေရႊ႕ေရႊ႕သြားတာမ်ိဳးကို ဆိုလိုတယ္။

★ အဲဒီအေပါက္ ၆-ေပါက္ကို ပိတ္ႏိုင္မွတဲ့။
မပိတ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ ပစၥည္းဥစၥာဟာ လူေတြနဲ႔အတူ
မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ဒီလို ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာတယ္။
အဲဒီလိုေဟာတာ ေတြဟာ ကိုယ့္အတြက္
ပစၥဳပၸန္ဘဝမွာ ေကာင္းက်ိဳးရႏိုင္သလို၊
သံသရာအတြက္လည္း ေကာင္းက်ိဳးရႏိုင္တယ္။
မေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ေရွာင္ၿပီးေတာ့
ေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ကိုယ့္သႏၲာန္မွာ
က်င့္ေဆာင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ။……………………

☝ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ။ ☝

credit – စာရုိက္ပူေဇာ္သူ Admin Team of Young Buddhist Association.

★ _/\\_ သဗၺဒါနံ ဓမၼဒါနံ ဇိနာတိ၊ _/\\_ ★

 

Unicode Font

လူဆိုတာ အမြဲတမ်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာ ရတာ မဟုတ်ဘူး။

 

■ လူဆိုတာ အမြဲတမ်း ကောင်းကျိုးချမ်းသာ
ရတာ မဟုတ်ဘူး။
━ တစ်ခါတလေ ရာထူးကျသွားတာ ရှိတယ်။
━ စီးပွားဥစ္စာတွေ ပျက်သွားတာ ရှိတယ်။
━ နောက်ဆုံးမှာ ကုန်းကောက်စရာ မရှိအောင်
ဆင်းရဲသွားတာတွေ ရှိတယ်။

■ “မှားတဲ့နည်းနဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာတာ”

❖ အဲဒီလိုရှိတဲ့အခါမှာ လူဟာ Depression
ဝင်လာတယ်။ ဝင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ နိုင်ငံခြား
တိုင်းပြည်တွေမှာဆို suicide လုပ်ပစ်တာတွေ
ရှိတယ်ပေါ့။Suicide လုပ်တယ်ဆိုတာ ဒီဘဝမှာ
“မှားတဲ့နည်းနဲ့ ထွက်ပေါက်ရှာတာ” ။
နောင်ဘဝမှာ ကောင်းစားသွားမလားဆိုတော့
ဒီထက်ဆိုးတဲ့ဘဝ ရောက်သွားနိုင်တယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေ
တယ်ဆိုတဲ့လူက ဒေါသနဲ့ သတ်သေတာ ဖြစ်သည့်
အတွက်ကြောင့် ဒီ့ထက်ဆိုးတဲ့ “ငရဲ”
ရောက်သွားနိုင်တယ်။

❖ အဲဒီ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေတဲ့အမှုကိုက ငရဲကို
ရောက်သွားနိုင်တယ်။ သေခါနီးမှာ စိတ်က
ပြောင်းသွားရင်တော့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။
များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရင်
“ဒေါသ” နဲ့ သေတာ။ “ငရဲ” ဘဝ ရောက်တယ်။

❖ အကယ်၍ ဒေါသပြေပြီးတော့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေး
သတိရလို့ မသေခင်လေးမှာ စိတ်ကလေး
ပြောင်းသွားရင်တော့ လူမသိနိုင်ဘူးပေါ့။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေပြီးတော့
လူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခုနက ကြားထဲမှာ
အပြောင်းအလွဲလေးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။

❖ အေး၊ အဲဒီလို ပျက်စီးလာပြီဆိုတဲ့အခါ လူမှာ
Depression ဝင်လာတတ်တယ်။
အဲဒီလိုလည်း မဝင်စေနဲ့တဲ့။

❖ “ဘာကြောင့် ပျက်စီးတာတုန်းလို့ အကြောင်း
တရားကို ရှာ။ဘယ်လို ရပ်တည်ရမလဲလို့
အကြောင်းတရားကိုရှာ။”

❖ “အတ္ထဗျာပတ္တိ အဗျထော”- ကိုယ့်ကျိုး
ကိုယ့်စီးပွားတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာတယ်
ဆိုတဲ့အချိန်မှာ မတုန်လှုပ်နဲ့တဲ့။

✦“ဘာကြောင့် ပျက်စီးတာတုန်းလို့
အကြောင်းတရားကိုရှာ။
✦ဘယ်လို ရပ်တည်ရမလဲလို့
အကြောင်းတရားကိုရှာ”တဲ့။

❖ နိုင်ငံခြားတွေမှာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ စီးပွားပျက်ကပ်နဲ့
ကြုံတာရှိတယ်။မိတ်ဆွေသင်္ဂဟတွေနဲ့ အဖြေရှာပြီး
သူတို့ ကုစားကြတာပဲ။ ပံ့ပိုးပေးကြတာ။
Bankcrupt ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင် ဝိုင်းပြီးတော့
Support လုပ်ကြတာ မဟုတ်လား။
လူတွေလည်း ကိုယ့်အချင်းချင်း ပြန်ပြီးတော့
ထိန်းမတ်သွားအောင် ဒီလိုပဲ လမ်းကြောင်းရှာရမယ်။
စိတ်ပျက်နေလို့က အဖြေမပေါ်ဘူး။

❖ တစ်စုံတစ်ခု စီးပွားရေးပျက်သွားရင်….
► လမ်းကြောင်း ပြောင်းမယ်။
► ကိုယ့်စိတ် သက်သာရာ သက်သာကြောင်း
တစ်ခုခု လုပ်မယ်။
► လမ်းမှန်တွေ့အောင် ရှာမယ်။
► အခြေအနေကောင်းတွေကို ဖန်တီးမယ်။
► ဒီတစ်နေရာမှာ စီးပွားမဖြစ်လို့ နောက်
တစ်နေရာမှာ ပြောင်းပြီးတော့ လုပ်မယ်။
► ဒီလုပ်ငန်းမကောင်းလို့ နောက်လုပ်ငန်း
ပြောင်းလုပ်မယ်၊ ဒီလိုပဲ လုပ်သင့်တာပဲ။
✦ ဒါ “ထွက်ပေါက် အစစ်အမှန်” ပဲ။ ✦

❖ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ စိတ်ဓာတ်တုန်လှုပ်
ခြောက်ခြားပြီးတော့ Depression တွေ ဝင်သွားတာဟာ အဖြေ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
အဲဒါကြောင့် မြတ်စွာဘုရားက

❖ “အတ္ထ ဗျာပတ္တိ အဗျထော” –
ရာထူးကျမယ်။စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေ
ပျက်စီးမယ်ဆိုရင် – “အဗျထ”
– မတုန်လှုပ်ပါစေနဲ့တဲ့၊
-စိတ်ဓာတ်တွေ မပျက်ပါစေနဲ့တဲ့။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင် ရပ်တည်နိုင်အောင်
ကြိုးစားပါတဲ့။ဒါကလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို
မြတ်စွာဘုရား ဟောတာ။

❖ အဲဒီတော့ ဒီသုတ္တန်တွေဟာ တစ်နေရာတည်းမှာ
မဟုတ်ဘူး။လောကမှာ လူတွေ လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့
ဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားက စပ်ရာစပ်ရာ ဟိုနားဒီနား
ဟောထားတဲ့သုတ္တန်တွေကို ဘုန်းကြီးတို့ စုပြီးတော့
ဒီနေရာမှာ ဟောပေးတာနော်။

“ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ ယိုကျဖို့ရာ အပေါက် ၆-ပေါက်” ●
❖ နောက်တစ်ခါ သတိထားစရာ အချက်ကလေး
တစ်ခုရှိတယ်။ မြတ်စွာဘုရားက ဖြေဆိုထားတာ။
အဖြေ ထုတ်ထားတာလေး။
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့ ယိုကျပျက်စီးသွားတတ်တဲ့
ယိုပေါက်ကြီး ၆-ပေါက် ရှိတယ်။
အဲဒီယိုပေါက်ကြီး ၆ – ပေါက်မှာ ကိုယ်ရှာထားတဲ့
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာ အကုန်လုံး ပျောက်ပြီးတော့
နောက်ဆုံးမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ ရောက်သွားတယ်။
ဒါတွေဟာ ပုံပြင်တွေ အများကြီး ရှိတာပဲ။

❖ အားလုံး သိကြလိမ့်မယ်။ရန်ကုန်မှာ ချင်းချောင်း
ပဲလေ့စ် Chin Chong Palace ဆိုတာ ရှိတယ်။
ဘုန်းကြီးတို့ တစ်လောတုန်းက ဂျာနယ်တစ်ခုမှာ
ချင်းချောင်း သူဌေးအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။
နောက်ဆုံးကျတော့ သူက တကယ့်ကို ဆင်းရဲ
ဒုက္ခ ရောက်သွားရှာတယ်။
ကုက္ကိုင်းလမ်းဆုံမှာ တကယ့် နန်းတော်ကြီးလို
ဆောက်ထားတာပဲ။နောက်ဆုံးကျတော့
ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာ။
မိဘတွေလက်ထက်က အင်မတန် ချမ်းသာတာ။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာဟာ အကြောင်းမဲ့တော့
မဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတော့ရှိတယ်။
မကျွမ်းကျင်တာတွေရော။မကြိုးစားတာတွေရော
အကုန်လုံးပေါ့။ဒီလို ဖြစ်တတ်တယ်။

★ အဲဒီမှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတာကတော့
လောကမှာ စီးပွားရေးပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့
ယိုပေါက်ကြီး ၆-ခုဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့
ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ဘယ်တော့မှ မတည်ဘူးတဲ့။
မြန်မာတွေကတော့ ပြောကြတယ်။
“လူမိုက်နဲ့ငွေ” အတူမနေဘူးတဲ့။
ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ ပျောက်သွားတယ်။

(၁)။လူပျင်းနဲ့ဆိုရင်ငွေဟာ အတူမနေဘူး။ ●
မြတ်စွာဘုရားက ဘာကို ဟောသလဲဆိုရင်-
နံပါတ် (၁) က အာလသျ – လူပျင်းနဲ့ဆိုရင်
ငွေဟာ အတူမနေဘူးတဲ့။ပျင်းရိလို့ရှိရင် –
ပျင်းတယ်ဆိုတာ ခုနကပြောတဲ့ ပူလွန်းတယ်။
အေးလွန်းတယ်။မိုးချုပ်လွန်းတယ်။
ဆာနေသေးတယ်။မစားရသေးဘူး။
စားပြီးပြီ။ဗိုက်လေးတယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို
အကြောင်းပြပြီး အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့နေတာကို
ပျင်းတယ် လို့ ပြောတာနော်။
အဲဒီလိုပျင်းရိမှုဟာလည်း ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့
ယိုကျဖို့ရာ အပေါက်တစ်ခုပဲတဲ့။
(၂)။ “ပမာဒ-အပျော်အပါးတွေဘက်ပဲ
စိတ်ဝင်စားတယ်။”
နောက် နံပါတ် (၂) ကတော့ ပမာဒ တဲ့။
အပျော်အပါးတွေဘက်ပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူး။
လုပ်ငန်းကိုလည်းစိတ်မဝင်စားဘူး။
အပျော်အပါးတွေကို အမြဲတမ်း
စိတ်ဝင်စားနေရင်လည်း ပျက်စီးနိုင်တယ်။
(၃)။ “လုပ်ငန်းတစ်ခုကို လုပ်တဲ့အခါမှာ
တက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။”
နံပါတ် (၃) က အနုဋ္ဌာန – လုပ်ငန်းတစ်ခုကို
လုပ်တဲ့အခါမှာ တက်တက်ကြွကြွ မရှိဘူး။
ဝတ်ကျေတမ်းကျေပဲ လုပ်တယ်။
ဖြေးဖြေးဆေးဆေးပဲ။၊ slow ပေါ့။
သွက်သွက်လက်လက် လုပ်ရမယ့်ဟာကို
သွက်သွက် လက်လက် မလုပ်ဘူး။
ပျင်းပျင်းရိရိ လုပ်တယ်။အဲဒီလိုဟာမျိုး
မဖြစ်ရဘူးတဲ့၊ ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ရမယ်။
အဲဒီတော့ ပျင်းရိခြင်းဟာလည်း ဥစ္စာရဲ့ယိုပေါက်
တစ်ခု။
(၄)။ “ကာမဂုဏ်အာရုံတွေထဲမှာ စိတ်ကို
လွှတ်ထားပြီးတော့ ပျော်ပါးခြင်း”
နံပါတ် (၄) က ကာမဂုဏ်အာရုံတွေထဲမှာ စိတ်ကို
လွှတ်ထားပြီးတော့ ပျော်ပါးခြင်း ဟာလည်း ပစ္စည်း
ဥစ္စာရဲ့ ယိုကျတဲ့အပေါက်တစ်ခုတဲ့။
(၅)။ “မစောင့်စည်းခြင်း”
နံပါတ် (၅) က မစောင့်စည်းခြင်း၊
ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း မစောင့်စည်းဘူး။
ကာယကံ ဝစီကံကိုလည်းမထိန်းသိမ်း
မစောင့်ရှောက်ဘူး။ကိုယ်ကျင့်တရားကိုလည်း
မထိန်းသိမ်း မစောင့်ရှောက်ဘူး။
အဲဒါဟာစီးပွားရေး ယိုပေါက်တစ်ခုပဲ။
(၆)။ “အအိပ်ကြူးခြင်း”
နံပါတ် (၆) က အအိပ်ကြူးခြင်း၊
ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် အိပ်တာပဲ၊ အအိပ်များနေတယ်၊
အဲဒီဟာလည်းပဲ ပျက်စီးခြင်း အကြောင်းတစ်ခုပဲ။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ “အာလသျ နဲ့ တန္ဒီ” မှာ –
အာလသျ-ပျင်းရိတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘဲနေတာမျိုး။
တန္ဒီ- ကျတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အချိန်ကိုရွှေ့တာ။
အမြဲတမ်းအချိန်ကို ရွှေ့ချင်တယ်။
စောသေးတယ်။အချိန်ရွှေ့လိုက်တယ်။
၈-နာရီလောက် အလုပ် လုပ်ရမှာကို မလုပ်သေးပါဘူး။
၉-နာရီမှ လုပ်မယ်။၉-နာရီကျတော့လည်း
၁၀-နာရီကျမှ သွားတော့မယ်။
ဒီလိုအချိန်တွေကို ရွှေ့ရွှေ့သွားတာမျိုးကို ဆိုလိုတယ်။
★ အဲဒီအပေါက် ၆-ပေါက်ကို ပိတ်နိုင်မှတဲ့။
မပိတ်နိုင်လို့ရှိရင် ပစ္စည်းဥစ္စာဟာ လူတွေနဲ့အတူ
မရှိနိုင်ဘူးလို့ ဒီလို မြတ်စွာဘုရားက ဟောတယ်။
အဲဒီလိုဟောတာ တွေဟာ ကိုယ့်အတွက်
ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာ ကောင်းကျိုးရနိုင်သလို၊
သံသရာအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးရနိုင်တယ်။
မကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှောင်ပြီးတော့
ကောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကိုယ့်သန္တာန်မှာ
ကျင့်ဆောင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ။……………………

☝ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ။ ☝

credit – စာရိုက်ပူဇော်သူ Admin Team of Young Buddhist Association.

★ _/\\_ သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ၊ _/\\_ ★