Home » Knowledge » ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဂၢိစ်ာပန ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဂၢိစ်ာပန ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဂၢိစ်ာပန ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္

Zawgyi Font

ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ အဂၢိစ်ာပန ႏွင့္ ဓာတ္ေတာ္

 

မီးသၿဂိဳလ္ခံရတဲ့ ဘုရားရွင္ရဲ႕ အေရထူ အေရပါး အသား အေၾကာ အေစးေတြဟာ ျပာအျဖစ္ မထင္ရွား မီးေသြးအျဖစ္ မထင္ရွားခဲ့ပါ..

ဓာတ္ေတာ္ေတြသာ ၾကြင္းက်န္ခဲ့ပါတယ္..

ေထာပတ္ဆီေတြကို မီးေလာင္တဲ့အခါ ျပာ မီးေသြး မက်န္ရွိသလိုပါပဲ..

 

ဘုရားရွင္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေတာ္ကို ရစ္ပတ္ထားတဲ့ ဝတ္စုံငါးရာထဲက ေအာက္ဆုံးဝတ္စုံနဲ႔ အေပၚဆုံးဝတ္စုံကို မီးမေလာင္ပါဘူး..

ဘုရားရွင္ရဲ႕ကိုယ္ေတာ္ကို မီးေလာင္ၿပီးတဲ့အခါ ေကာင္းကင္မွ ေရအလ်ဥ္ေတြျဖစ္ေပၚလာကာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ထင္းမီးပုံကို ၿငိမ္းေစၾကပါတယ္..

အင္ၾကင္းပင္ေတြရဲ႕ ပင္စည္ၾကား သစ္ခြၾကားေတြမွလည္း ေရမ်ားထြက္လာကာ ၿငိမ္းေစၾကပါတယ္..

ကုသိနာရံု မလႅာမင္းေတြကလည္း နံ႔သာရည္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းေစၾကပါတယ္..

 

မလႅာမင္းေတြက ဘုရားရွင္ရဲ႕ဓာတ္ေတာ္ေတြကို ၇-ရက္ပတ္လုံး လွံကိုင္ထားသူေတြကို ဝိုင္းရံထားေစၾကပါတယ္..

ဆင္ေတြ ဦးကင္းခ်င္းထိေနေအာင္

ျမင္းေတြ လည္ပင္းခ်င္းထိေနေအာင္

ရထားေတြ အစြန္းခ်င္းထိေနေအာင္

စစ္သည္ေတာ္ေတြ ပခုံးခ်င္းထိေနေအာင္ ဝိုင္းရံထားေစၾကပါတယ္..

အဲဒါေတြရဲ႕အဆုံးမွာ အစြန္းခ်င္းထိေနတဲ့ ေလးေတြကို ဝိုင္းရံထားၾကေစပါတယ္..

အက အတီး အမႈတ္ ပန္းနံ႔သာေတြနဲ႔ အရိုအေသ အေလးအျမတ္ျပဳၾက ျမတ္ႏိုးၾက ပူေဇာ္ၾကပါတယ္..

 

ဘုရားရွင္၏ ၾကြင္းက်န္ခဲ့ေသာ ဓာတ္ေတာ္အႀကီးစားက ပဲေနာက္ေစ့ ပမာဏ ရွိပါတယ္..

အလတ္စားက ဆန္က်ိဳး ပမာဏ ရွိပါတယ္..

အငယ္စားက မုန္ညင္းေစ့ ပမာဏ ရွိပါတယ္..

အၾကီးစားဓာတ္ေတာ္က ေရႊအဆင္း

အလတ္စားဓာတ္ေတာ္က ပုလဲအဆင္း

အငယ္စားဓာတ္ေတာ္က ခ်ရားငုံအဆင္း ရွိပါတယ္..

အႀကီးစားႏွင့္ အလတ္စားဓာတ္ေတာ္က ၅ ကြမ္းစားစီရွိၿပီး

အငယ္စားဓာတ္ေတာ္က ၆ ကြမ္းစား ရွိပါတယ္..

ဓာတ္ေတာ္ေတြဟာ ၁၆ စိတ္ ရွိပါတယ္..

 

အဇာတသတ္မင္းရဲ႕ မဂဓတိုင္း ေဝသာလီျပည္ ကပိလဝတ္ျပည္ အလႅကပၸျပည္ ရာမရြာ ေဝ႒ဒီပကျပည္ ပါေဝယ်ကျပည္ ကုသိနာရံုျပည္ ဒီ ၈-ျပည္မွာ ဘုရားရွင္ဓာတ္ေတာ္ တစ္စိတ္စီတည္ရွိပါတယ္..

ဘုရားရွင္ရဲ႕ဓာတ္ေတာ္ေစတီ ၈-ဆူ တည္ထားပူေဇာ္ၾကပါတယ္..

ေဒါဏပုဏၰား(ဘုရားရွင္၏ဓာတ္ေတာ္မ်ား ခဲြေဝေပးသူ)က ဓာတ္ေတာ္ျခင္တဲ့အိုးကိုယူကာ ေစတီတည္ထားပူေဇာ္ပါတယ္..

ေမာရိယမင္းေတြက မီးေသြးကိုယူကာ ေစတီတည္ထားပူေဇာ္ၾကပါတယ္..

 

စြယ္ေတာ္ ၄-ဆူက တာဝတႎသာနတ္ျပည္

နဂါးျပည္ ကာလိဂၤမင္းရဲ႕တိုင္းျပည္

ဂႏၶာရအရပ္ေတြမွာ တစ္ဆူစီတည္ရွိပါတယ္..

၄၀-ေသာ သြားေတာ္ ဆံေတာ္ အေမြးေတာ္ေတြကို စၾကာဝဠာတစ္ပါးတစ္ပါးဆီသို႔ နတ္ေတြက ပို႔ေဆာင္ၾကပါတယ္..

 

ဘုရားရွင္ရဲ႕ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္က သီဟိုဠ္ကြ်န္းမွာ

လက္ဝဲညွပ္ရိုးေတာ္က ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ

လက္ယာညွပ္ရိုးေတာ္က သီဟိုဠ္ကြ်န္းမွာ တည္ေတာ္မူပါတယ္..

 

ဘုရားရွင္ရဲ႕ သပိတ္ သကၤန္း ေတာင္ေဝွးေတာ္ေတြဟာ ဝဇိရျပည္မွာတည္ရွိပါတယ္..

သင္းပိုင္က ကုလဃရျပည္မွာ

အေပၚအခင္းက သီလျပည္မွာ

ဓမကရိုဏ္နဲ႔ ခါးပန္းႀကိဳးက ပါဋလိပုတ္ျပည္မွာ

ေရသႏုပ္က စမၺာျပည္မွာ

ဥဏၰလုံးေမြးရွင္ေတာ္က ေကာသလႅတိုင္းမွာ

သကၤန္းက ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ

ဦးရစ္ေတာ္က တာဝတႎသာနတ္ျပည္မွာ

နိသိဒိုင္က အဝႏိၲတိုင္းမွာ

ေျမခင္းႏွီးက ေဒဝတိုင္းမွာ

မီးပြတ္ေတာ္က မိထိလာျပည္မွာ

ေရစစ္က ေဝေဒဟတိုင္းမွာ

ပဲကြပ္နဲ႔အပ္က်ည္က ဣႏၵပတၱနျပည္မွာ

ၾကြင္းတဲ့ ပရိကၡရာေတြက အပရႏၲဇနပုဒ္မွာ တည္ရွိၾကပါတယ္..

 

သာသနာဆုတ္ယုတ္ရာအခါမွာ သီဟိုဠ္ကြ်န္းက ဓာတ္ေတာ္ေတြဟာစုၿပီး မဟာေစတီကို ၾကြလာၾကပါလိမ့္မယ္..

မဟာေစတီမွ နာဂဒီပရွိ ရာဇာယတနေစတီကို ၾကြသြားၾကပါလိမ့္မယ္..

ရာဇာယတနေစတီမွ မဟာေဗာဓိပလႅင္ကို ၾကြသြားၾကပါလိမ့္မယ္..

ျပန္႔က်ဲေနေသာအလုံးစုံေသာ ဓာတ္ေတာ္ေတြဟာ မဟာေဗာဓိပလႅင္ကိုပဲ ၾကြၾကပါလိမ့္မယ္..

မုန္ညင္းေစ့ေလာက္ရွိတဲ့ဓာတ္ေတာ္ေတာင္မွ အၾကားမွာ မေပ်ာက္မပ်က္ပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္..

ဓာတ္ေတာ္အားလုံး မဟာေဗာဓိပလႅင္မွာစုကာ ေရႊစိုင္ခဲပမာ အစိုင္အခဲျဖစ္ၿပီး ေရာင္ျခည္ေတာ္ ၆-ပါးကို လႊတ္ၾကပါလိမ့္မယ္..

အဲဒီေရာင္ျခည္ေတြဟာ ေလာကဓာတ္တစ္ေသာင္းကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ၾကပါလိမ့္မယ္..

 

အဲဒီေနာက္ စၾကဝဠာတစ္ေသာင္းက နတ္ေတြဟာ စုေဝးၿပီး

“ဒီေန႔ ဘုရားပရိနိဗၺာန္စံဝင္တယ္..”

“ဒီေန႔ သာသနာဆုတ္ယုတ္တယ္..”

“အခု ငါတို႔ဖူးေတြ႔ရတာဟာ ေနာက္ဆုံးဖူးေတြ႕ရတာပဲ..”လို႔

ေျပာကာ ဘုရားရွင္ခႏၶပရိနိဗၺာန္စံေတာ္မူသြားခဲ့တဲ့ေန႔ကထက္

ပိုၿပီး ကရုဏာကို ျပဳၾကပါလိမ့္မယ္..

အနာဂါမ္ ရဟႏၲာမွတစ္ပါး က်န္ပုဂၢိဳလ္ေတြက ပုံမွန္ မရပ္တည္ႏိုင္ ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္..

 

ဓာတ္ေတာ္ေတြမွ ေတေဇာဓာတ္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ျဗဟၼာ့ျပည္တိုင္ေအာင္ တက္သြားပါလိမ့္မယ္..

မုန္ညင္းေစ့ေလာက္ဓာတ္ေတာ္ ရွိေနေသးရင္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ မီးလ်ွံသည္သာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္..

ဓာတ္ေတာ္ေတြ ကုန္သြားရင္ေတာ့ မီးလ်ွံျပတ္စဲသြားပါလိမ့္မယ္..

အဲဒီလို ႀကီးမားတဲ့အစြမ္းကိုျပၿပီး “ဓာတ္ေတာ္ေတြ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွ သာသနာကြယ္ေပ်ာက္သည္” မည္ပါတယ္..

အဲဒီလို မကြယ္ေပ်ာက္ေသးသမ်ွ သာသနာဟာ ေနာက္ဆုံးမဟုတ္ေသးပါဘူး..

 

(သုတ္မဟာဝါ ဗုဒၶဝံသ ဥပရိပဏ္)

Shared from Ma Ohnmar Shin (FB)

 

Unicode Font

မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အဂ္ဂိစျာပန နှင့် ဓာတ်တော်

 

မီးသဂြိုလ်ခံရတဲ့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အရေထူ အရေပါး အသား အကြော အစေးတွေဟာ ပြာအဖြစ် မထင်ရှား မီးသွေးအဖြစ် မထင်ရှားခဲ့ပါ..

ဓာတ်တော်တွေသာ ကြွင်းကျန်ခဲ့ပါတယ်..

ထောပတ်ဆီတွေကို မီးလောင်တဲ့အခါ ပြာ မီးသွေး မကျန်ရှိသလိုပါပဲ..

 

ဘုရားရှင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တော်ကို ရစ်ပတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံငါးရာထဲက အောက်ဆုံးဝတ်စုံနဲ့ အပေါ်ဆုံးဝတ်စုံကို မီးမလောင်ပါဘူး..

ဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်တော်ကို မီးလောင်ပြီးတဲ့အခါ ကောင်းကင်မှ ရေအလျဉ်တွေဖြစ်ပေါ်လာကာ ဘုရားရှင်ရဲ့ထင်းမီးပုံကို ငြိမ်းစေကြပါတယ်..

အင်ကြင်းပင်တွေရဲ့ ပင်စည်ကြား သစ်ခွကြားတွေမှလည်း ရေများထွက်လာကာ ငြိမ်းစေကြပါတယ်..

ကုသိနာရုံ မလ္လာမင်းတွေကလည်း နံ့သာရည်တွေနဲ့ ငြိမ်းစေကြပါတယ်..

 

မလ္လာမင်းတွေက ဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကို ၇-ရက်ပတ်လုံး လှံကိုင်ထားသူတွေကို ဝိုင်းရံထားစေကြပါတယ်..

ဆင်တွေ ဦးကင်းချင်းထိနေအောင်

မြင်းတွေ လည်ပင်းချင်းထိနေအောင်

ရထားတွေ အစွန်းချင်းထိနေအောင်

စစ်သည်တော်တွေ ပခုံးချင်းထိနေအောင် ဝိုင်းရံထားစေကြပါတယ်..

အဲဒါတွေရဲ့အဆုံးမှာ အစွန်းချင်းထိနေတဲ့ လေးတွေကို ဝိုင်းရံထားကြစေပါတယ်..

အက အတီး အမှုတ် ပန်းနံ့သာတွေနဲ့ အရိုအသေ အလေးအမြတ်ပြုကြ မြတ်နိုးကြ ပူဇော်ကြပါတယ်..

 

ဘုရားရှင်၏ ကြွင်းကျန်ခဲ့သော ဓာတ်တော်အကြီးစားက ပဲနောက်စေ့ ပမာဏ ရှိပါတယ်..

အလတ်စားက ဆန်ကျိုး ပမာဏ ရှိပါတယ်..

အငယ်စားက မုန်ညင်းစေ့ ပမာဏ ရှိပါတယ်..

အကြီးစားဓာတ်တော်က ရွှေအဆင်း

အလတ်စားဓာတ်တော်က ပုလဲအဆင်း

အငယ်စားဓာတ်တော်က ချရားငုံအဆင်း ရှိပါတယ်..

အကြီးစားနှင့် အလတ်စားဓာတ်တော်က ၅ ကွမ်းစားစီရှိပြီး

အငယ်စားဓာတ်တော်က ၆ ကွမ်းစား ရှိပါတယ်..

ဓာတ်တော်တွေဟာ ၁၆ စိတ် ရှိပါတယ်..

 

အဇာတသတ်မင်းရဲ့ မဂဓတိုင်း ဝေသာလီပြည် ကပိလဝတ်ပြည် အလ္လကပ္ပပြည် ရာမရွာ ဝေဋ္ဌဒီပကပြည် ပါဝေယျကပြည် ကုသိနာရုံပြည် ဒီ ၈-ပြည်မှာ ဘုရားရှင်ဓာတ်တော် တစ်စိတ်စီတည်ရှိပါတယ်..

ဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်စေတီ ၈-ဆူ တည်ထားပူဇော်ကြပါတယ်..

ဒေါဏပုဏ္ဏား(ဘုရားရှင်၏ဓာတ်တော်များ ခွဲဝေပေးသူ)က ဓာတ်တော်ခြင်တဲ့အိုးကိုယူကာ စေတီတည်ထားပူဇော်ပါတယ်..

မောရိယမင်းတွေက မီးသွေးကိုယူကာ စေတီတည်ထားပူဇော်ကြပါတယ်..

 

စွယ်တော် ၄-ဆူက တာဝတိံသာနတ်ပြည်

နဂါးပြည် ကာလိင်္ဂမင်းရဲ့တိုင်းပြည်

ဂန္ဓာရအရပ်တွေမှာ တစ်ဆူစီတည်ရှိပါတယ်..

၄၀-သော သွားတော် ဆံတော် အမွေးတော်တွေကို စကြာဝဠာတစ်ပါးတစ်ပါးဆီသို့ နတ်တွေက ပို့ဆောင်ကြပါတယ်..

 

ဘုရားရှင်ရဲ့ နဖူးသင်းကျစ်တော်က သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ

လက်ဝဲညှပ်ရိုးတော်က ဗြဟ္မာ့ပြည်မှာ

လက်ယာညှပ်ရိုးတော်က သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ တည်တော်မူပါတယ်..

 

ဘုရားရှင်ရဲ့ သပိတ် သင်္ကန်း တောင်ဝှေးတော်တွေဟာ ဝဇိရပြည်မှာတည်ရှိပါတယ်..

သင်းပိုင်က ကုလဃရပြည်မှာ

အပေါ်အခင်းက သီလပြည်မှာ

ဓမကရိုဏ်နဲ့ ခါးပန်းကြိုးက ပါဋလိပုတ်ပြည်မှာ

ရေသနုပ်က စမ္ဗာပြည်မှာ

ဥဏ္ဏလုံးမွေးရှင်တော်က ကောသလ္လတိုင်းမှာ

သင်္ကန်းက ဗြဟ္မာ့ပြည်မှာ

ဦးရစ်တော်က တာဝတိံသာနတ်ပြည်မှာ

နိသိဒိုင်က အဝန္တိတိုင်းမှာ

မြေခင်းနှီးက ဒေဝတိုင်းမှာ

မီးပွတ်တော်က မိထိလာပြည်မှာ

ရေစစ်က ဝေဒေဟတိုင်းမှာ

ပဲကွပ်နဲ့အပ်ကျည်က ဣန္ဒပတ္တနပြည်မှာ

ကြွင်းတဲ့ ပရိက္ခရာတွေက အပရန္တဇနပုဒ်မှာ တည်ရှိကြပါတယ်..

 

သာသနာဆုတ်ယုတ်ရာအခါမှာ သီဟိုဠ်ကျွန်းက ဓာတ်တော်တွေဟာစုပြီး မဟာစေတီကို ကြွလာကြပါလိမ့်မယ်..

မဟာစေတီမှ နာဂဒီပရှိ ရာဇာယတနစေတီကို ကြွသွားကြပါလိမ့်မယ်..

ရာဇာယတနစေတီမှ မဟာဗောဓိပလ္လင်ကို ကြွသွားကြပါလိမ့်မယ်..

ပြန့်ကျဲနေသောအလုံးစုံသော ဓာတ်တော်တွေဟာ မဟာဗောဓိပလ္လင်ကိုပဲ ကြွကြပါလိမ့်မယ်..

မုန်ညင်းစေ့လောက်ရှိတဲ့ဓာတ်တော်တောင်မှ အကြားမှာ မပျောက်မပျက်ပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်..

ဓာတ်တော်အားလုံး မဟာဗောဓိပလ္လင်မှာစုကာ ရွှေစိုင်ခဲပမာ အစိုင်အခဲဖြစ်ပြီး ရောင်ခြည်တော် ၆-ပါးကို လွှတ်ကြပါလိမ့်မယ်..

အဲဒီရောင်ခြည်တွေဟာ လောကဓာတ်တစ်သောင်းကို ပျံ့နှံ့ကြပါလိမ့်မယ်..

 

အဲဒီနောက် စကြဝဠာတစ်သောင်းက နတ်တွေဟာ စုဝေးပြီး

“ဒီနေ့ ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တယ်..”

“ဒီနေ့ သာသနာဆုတ်ယုတ်တယ်..”

“အခု ငါတို့ဖူးတွေ့ရတာဟာ နောက်ဆုံးဖူးတွေ့ရတာပဲ..”လို့

ပြောကာ ဘုရားရှင်ခန္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူသွားခဲ့တဲ့နေ့ကထက်

ပိုပြီး ကရုဏာကို ပြုကြပါလိမ့်မယ်..

အနာဂါမ် ရဟန္တာမှတစ်ပါး ကျန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ပုံမှန် မရပ်တည်နိုင် ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်..

 

ဓာတ်တော်တွေမှ တေဇောဓာတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ဗြဟ္မာ့ပြည်တိုင်အောင် တက်သွားပါလိမ့်မယ်..

မုန်ညင်းစေ့လောက်ဓာတ်တော် ရှိနေသေးရင်လည်း တစ်ခုတည်းသော မီးလျှံသည်သာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..

ဓာတ်တော်တွေ ကုန်သွားရင်တော့ မီးလျှံပြတ်စဲသွားပါလိမ့်မယ်..

အဲဒီလို ကြီးမားတဲ့အစွမ်းကိုပြပြီး “ဓာတ်တော်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားမှ သာသနာကွယ်ပျောက်သည်” မည်ပါတယ်..

အဲဒီလို မကွယ်ပျောက်သေးသမျှ သာသနာဟာ နောက်ဆုံးမဟုတ်သေးပါဘူး..

 

(သုတ်မဟာဝါ ဗုဒ္ဓဝံသ ဥပရိပဏ်)

Shared from Ma Ohnmar Shin (FB)